Vi tittar närmare på varför man har en hemsida,

analys av hemsida

Det vanligaste skälet till varför hemsidan finns är att man vill att verksamheten sk bli synlig och sökbar.

I slutändan vill man att företagets tjänster och produkter ska bli köpbara digitalt.

Vad är en bra avvisningsfrekvens för landningssidor (2)

I så fall är det bra om det finns ett skyltfönster, en ”butik” och en kassaapparat.

Ett vanligt problem är att det blir ett gap

  • mellan besökarnas förväntan och informationen på hemsidan

När man analyserar hemsidor finns det några saker att tänka på

  • Vilka är måtten på framgång
  • Hur spårar, mäter och följer man upp framgångsmåtten
  • Hur kan man (systematiskt) upptäcka hinder respektive förbättringsmöjligheter
analys av hemsida
Bildtext: Analys av hemsida

Läs vidare i bloggen

Prenumerera på fler tips


Leave a Reply

Your email address will not be published.