Vilka resultat du får, beror på syftet med hemsidan.

Här har vi fyra typer av hemsidor

 • Visitkortssidor
 • Produktkatalogsidor
 • Webb-butiker
 • Affärssystemsidor

Kolla videon

Ta testet

Låt oss titta närmare på vad som menas med var och en dessa hemsidor

 1. Visitkortssidor – behöver finnas för att bekräfta att företag finns och tillhandahålla kontaktuppgifter och företagsinformation.
 2. Produktkatalogsidor – behöver finnas för att visa vilka produter företaget har
 3. Webb-butiker – visar upp produkter och möjliggör köp online
 4. Affärssystemsidor – fungerar som ett system som generar affärer även för abstrakta tjänster

Egentligen är ingen av dessa typer optimal.

Det vanligaste är att man vill ha en snygg hemsida.

Men räcker det?

Nej, vi rekommenderar en hemsida som fungerar som en ”kundmaskin”. Dvs genererar kunder.

Nu är det inte riktigt så enkelt

Hemsidan är inte lägre navet.

Hemsidan, som presterar, är en del av ett system som

 • genererar leads,
 • omvandlar leadsen till kunder och
 • kunderna till ambassadörer.

Välj en hemsida som fungerar som en kundmaskin

Här är en beskrivning av de vanligaste fallgroparna för visitkortssidor, produktkatalogsidor, webb-butiker och affärssystemsidor.

 1. Visitkortssidor:

 • Bristande innehåll: En vanlig fallgrop är när visitkortssidor inte ger tillräcklig information om företaget, dess tjänster och kontaktuppgifter. Detta kan göra det svårt för besökare att få en tydlig bild av vad företaget erbjuder.
 • Ej responsiv design: Om visitkortssidan inte är responsiv, vilket innebär att den inte anpassar sig till olika enheter och skärmstorlekar, kan det skapa en dålig användarupplevelse och avskräcka potentiella kunder från att interagera med sidan.
 • Ingen tydlig Call-to-Action (CTA): Utan en tydlig CTA som uppmanar besökare att vidta åtgärder, som att kontakta företaget eller begära mer information, kan visitkortssidor missa möjligheten att omvandla besökare till leads eller kunder.
 1. Produktkatalogsidor:

 • Dålig produktbeskrivning: En vanlig fallgrop är när produktkatalogsidor inte ger tillräcklig information om produkterna. Bristfällig produktbeskrivning, dåliga bilder eller avsaknad av viktiga tekniska specifikationer kan göra det svårt för besökare att fatta informerade köpbeslut.
 • Komplex navigering: Om produktkatalogen saknar en enkel och intuitiv navigering kan det bli svårt för besökare att hitta de produkter de är intresserade av. Detta kan leda till frustration och ökad avhopp på sidan.
 • Svårigheter med filtrering och sortering: Om produktkatalogen inte erbjuder filtrerings- och sorteringsalternativ kan det vara svårt för besökare att snabbt hitta relevanta produkter baserat på deras preferenser och behov.
 1. Webb-butiker:

 • Komplicerad kassaprocess: En av de vanligaste fallgroparna för webb-butiker är en komplicerad och tidskrävande kassaprocess. Om det tar för många steg eller om det finns tekniska hinder som avbryter köpprocessen kan det leda till att kunderna avbryter sina köp och går till konkurrenter istället.
 • Svagt användargränssnitt: Om webb-butiken har en otydlig layout, dålig navigering eller långsamma laddningstider kan det ge en negativ användarupplevelse. Detta kan påverka kundernas förtroende och vilja att genomföra sina köp.
 • Otillräcklig produktinformation: Om produktbeskrivningar, recensioner och betyg saknas eller är otillräckliga kan det vara svårt för kunderna att fatta beslut om att köpa. Brister i produktinformationen kan leda till att kunderna väljer att gå till alternativa källor för att få mer information och jämföra produkter.
 1. Affärssystemsidor:

 • Komplex användarupplevelse: Om affärssystemsidor saknar en intuitiv och användarvänlig design kan det vara svårt för användare att navigera, utföra uppgifter och hitta den information de behöver. Detta kan minska produktiviteten och användningen av systemet.
 • Bristfällig anpassning och integration: Om affärssystemsidor inte är anpassade efter företagets specifika behov och processer kan det leda till ineffektivitet och missade möjligheter. Dessutom kan bristande integration med andra system och verktyg göra det svårt att få en helhetsbild och utnyttja fördelarna med ett affärssystem fullt ut.
 • Otillräcklig support och uppdatering: Om det inte finns tillräcklig support eller regelbundna uppdateringar för affärssystemsidor kan det vara svårt att lösa problem och hålla systemet uppdaterat med de senaste funktionerna och säkerhetsförbättringarna.

Genom att undvika dessa fallgropar kan du förbättra användarupplevelsen, öka konverteringar och effektivisera affärsprocesserna för de olika typerna av hemsidor.

Framför allt rekommenderar vi att du tar hjälp med en strategi för att redan från början skapa en ”kundmaskin”’

Läs vidare i bloggen

Prenumerera på fler tips

Hoppas att detta hjälper dig att förbättra din webbplatsprestanda och engagera potentiella kunder!

Om du vill ha hjälp – boka ett rådgivningssamtal här