learning for change

TA VARA PÅ INTRESSET

Hur stor andel av besökarna lämnar er hemsida? 

Varje besökare innebär en möjlighet. De som klickar bort är alltså förlorade besökare.   

Ni kan engagera besökarna så fler stannar kvar

När ni testar hur väl er hemsida tar om om intresset får ni reda på vad besökarna gör.

Ett vanligt problem


Avvisningsfrekvensen är ofta över 80%. 

Det innebär att 80 av 100 besökare lämnar hemsidan utan att läsa vidare. 

Detta går att förbättra och det är lönsamt.

Problem går att åtgärda


I detta fall stannar 92 av hundra besökre kvar på hemsidan. 

Vilket betyder att hemsidan tar bättre hand om sin besökarna. 

Vi tittar på hur mycket en besökare är värd.

Åtgärd: Spåra och mät


Med kan man spåra, mäta och optimera. När man analyserar besökarnas beteenden får man insikter. Dessa insikter gör att man kan anpassa kommunikationen. 

Då blir upplevelsen av hemsidan och dess innhåll mer relevant för besökaren.  

GÖR ETT GRATIS TEST

Klicka här för att påbörja ett enkel test av er hemsida.  Ni får veta er hemsidas avvisningsfrekvens. 

Ni får en rekommendation för hur man bättre tar hand om besökarna.  

Upptäck vilka era besökare är och lär mer om deras behov.

Olle Leckne

"Genom att studera vilka besökarna är , vad de är intresserade av och vad de gör på webbplatsen kan man förbättra prestandan. 

Analys ger kundinsikter som leder till bättre affärer digitalt"  

Olle Leckne

Lär med med nyhetsbrevet

Du får tips och insikter från konkreta kundcase.


Copyright © Learning for Change, All Rights Reserved

*Learn to take beautiful photos like this

Enroll In The Free Course Now

Get Your Photography Portfolio Started Now

Enter your details below to get instant access to this brand new 3-part video course

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close
Page Created with OptimizePress