Svar Ja, hög avvisningsfrekvens är oftast en nackdel

Men det beror på.

Om du vill att användarna ska besöka fler än en sida på din webbplats är det en nackdel med hög avvisningsfrekvens.

Om din startsida till exempel fungerar som åtkomstpunkt till resten av webbplatsen (till exempel nyhetsartiklar, produktsidor eller kassafunktionen) och en hög procentandel användare enbart besöker startsidan, vill du troligen undvika att få en hög avvisningsfrekvens.

Om du å andra sidan har en webbplats som består av en enda sida, till exempel en blogg, eller erbjuder andra typer av innehåll där du förväntar dig sessioner på en enstaka sida, då är hög avvisningsfrekvens helt normalt.

Är hög avvisningsfrekvens en nackdel?

Varje avvisad besökare är ett tecken på att de ville gå vidare.

Det betyder att hemsidan lyckades inte fånga och behålla intresset.

 

Vad är avvisningsfrekvens, egentligen?

Förklaring: Vilken betydelse har avvisningsfrekvensen – ju lägre desto bättre om man vill fånga intresset och behålla besökaren.

Avvisningsfrekvens är detsamma som avvisningsgrad eller på engelska bounce rate. 

En ”avvisning” inträffar när en besökare på en webbplats och lämnar utan att gå till någon undersida eller avslutar utan att agerat överhuvudtaget. 

Definitionen av avvisningsfrekvens är procentandelen sessioner som resulterar i en avvisning – det vill säga sessioner som börjar och slutar på samma sida.


Leave a Reply

Your email address will not be published.